Eind 2022 wordt het plan Delta Climate Center door de zes founding fathers (HZ, Scalda, UCR, NIOZ, UU, WUR) aan de stuurgroep Wind in de Zeilen aangeboden. Als de stuurgroep akkoord is met het plan,  start in 2023 de oprichting van het Delta Climate Center.
Het DCC is onderdeel van de Campus Zeeland welke in fases wordt gerealiseerd, samen met het Joint Research Center, de nieuwe opleidingen en onderzoekstrajecten binnen Scalda, HZ/UAS en UCR (UCR Engineering & Innovation) en de samenwerking met UGent rondom Deltavraagstukken Vlaanderen/Nederland. Focus ligt op de speerpunten Water, Energie en Voedsel. Binnen Campus Zeeland heeft de Provincie Zeeland een stimulerende procesrol om samen met de triple helix partners de doelstellingen van Campus Zeeland te realiseren. De rol van Campus Zeeland is krachten bundeling; signaleren, agenderen, initiëren , coördineren, verbinden en faciliteren; zorg dragen voor het ‘organiserend vermogen’.