Onderdeel van de aanpak is, naast 1% rentesubsidie op leningen van het  Nationaal Warmtefonds, het ondersteunen van het MKB en de gemeenten in hun gezamenlijke isolatie-aanpak, het zoeken van kansen voor collectieve warmtetoepassingen en het ondersteunen van gemeenten bij ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen per dorp/wijk, waar collectieve warmtemaatregelen in de infrastructuur kansrijk of nodig zijn. 

Subdoel:
Het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen en het realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving).