Exotische soorten die aangepakt gaan worden zijn de rosse stekelstaart en reuzenberenklauw.