Als onderdeel van de doorontwikkeling van het HR Netwerk Zeeland wordt een 'toolbox met goede voorbeelden' voor Zeeuwse ondernemers gemaakt. In deze toolbox wordt onder meer de tool: 'werving, selectie en plaatsing op basis van competenties' opgenomen. Binnen het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft de Provincie Zeeland een stimulerende procesrol om samen met de triple helix partners de doelstellingen van het Aanvalsplan te realiseren.  Ten aanzien van de diverse activiteiten is de rol van de Provincie Zeeland: krachten bundeling; signaleren, agenderen, initiëren , coördineren, verbinden en faciliteren en (mede) zorg dragen voor het ‘organiserend vermogen’.