Het bidbook van dit begrotingsjaar gereed zijn. Verder zullen we uitingen en activiteiten die de UNESCO Geopark status versterken ondersteunen.