Op 15 december 2022 wordt het JRCZ officieel geopend.  Vanaf het eerste kwartaal van 2023 starten de opleidingen in het gebouw. Het JRCZ is onderdeel van Campus Zeeland.  De aandacht gaat uit naar  de speerpunten Water, Energie en Voedsel. Binnen Campus Zeeland heeft de Provincie Zeeland een stimulerende rol om samen met de partners de doelstellingen van Campus Zeeland te realiseren. We voeren onze rol uit door de inzet van taken als:  signaleren, agenderen,  opstarten van activiteiten, coördineren, verbinden en faciliteren.