- Via een uitvoeringsplan willen we komen tot hub ontwikkeling in Zeeland. Samen met onze partners ontwikkelen we  voor 2025 minimaal twee stationshubs, vier regiohubs en zes reguliere hubs . Aan de hand van de Regionale Mobiliteitsstrategie maken we samen met gemeenten en andere betrokkenen afspraken over de ontwikkeling van hubs. De  Provincie betaalt mee en denkt mee in de uitwerking. Wanneer de partners de financiering organiseren, kan de gemeente een aanvraag doen voor meebetalen via de Provinciale subsidieregeling 'hubontwikkeling'.
- Samen met het ministerie van I&W en lokale belanghebbenden maken we een analyse voor de realisatie van deelmobiliteitshubs. Deze analyse richt zich  op netwerkontwikkeling, toeristen en scholieren. Samen ontwikkelen we in 2023 vijf tot vijftien deelmobiliteitshubs.