Een doorlopende activiteit met diverse activiteiten waaronder een campagne voor eindexamenscholieren,  een kick-off festival voor MBO, HBO en WO jongeren en een traineeprogramma. Binnen het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft de Provincie Zeeland een stimulerende rol om samen met partners de doelstellingen van het Aanvalsplan te halen.  We voeren onze rol uit door de inzet van taken als:  signaleren, agenderen,  opstarten van activiteiten, coördineren, verbinden en faciliteren.