Als onderdeel van de doorontwikkeling van het HR Netwerk Zeeland maken we een 'overzicht van goede voorbeelden' voor Zeeuwse ondernemers. Dit zijn goede voorbeelden voor 'werving, selectie en plaatsing op basis van competenties'. Binnen het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft de Provincie Zeeland een stimulerende rol om samen met partners de doelstellingen van het Aanvalsplan te halen.  We voeren onze rol uit door de inzet van taken als:  signaleren, agenderen,  opstarten van activiteiten, coördineren, verbinden en faciliteren.