Door onder andere:

  • De MKB Samenwerkingsagenda en het MKB Actieplan (voor het ‘brede’ MKB) verder uitwerken.
  • Met het Overleg Zeeuwse Overheden onze rol vervullen in het herstel en versnellen van de regionale economie.
  • Uitvoering geven aan MKB-deal Digitaal Doen Zeeland met het ministerie EZK.
  • Vanuit Zeeland deelnemen aan European Digital Innovation Hub (EDIH).
  • Het opzetten van en uitvoering geven aan aanvullende instrumenten gericht op familiebedrijven.
  • Het opzetten van en uitvoering geven aan aanvullende instrumenten voor financiering van innovatie.
  • Uitgeven van een Zeeuws Economisch Bericht.