Het onderzoeksprogramma Vlaanderen- Nederland is onderdeel van de Campus Zeeland.  In het onderzoeksprogramma gaat de aandacht naar  de speerpunten Water, Energie en Voedsel. Als het Delta Climate Center (DCC) opgericht is, kijken we hoe dit onderzoeksprogramma bij deze organisatie in uitvoering komt. Binnen Campus Zeeland heeft de Provincie Zeeland een stimulerende rol om samen met de partners de doelstellingen van Campus Zeeland te realiseren. We voeren onze rol uit door de inzet van taken als:  signaleren, agenderen,  opstarten van activiteiten, coördineren, verbinden en faciliteren.