RUD en DCRM vormen een belangrijke front office omdat zij vergunningsaanvragen voor het omgevingsbeleid ontvangen. Daarnaast voeren zij minimaal jaarlijks een integrale controle uit met aandacht voor signalen van ondermijning.