Zowel intern als extern vergt de Omgevingswet een andere wijze van samenwerken. Met externe partners worden hierover afspraken gemaakt via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ). Intern worden werkprocessen ingericht voor het werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.