In 2022 is de uitvoeringsstrategie voor de zogeheten natte infrastructuur vastgesteld. Dit omvat het Kanaal door Walcheren met de daar aanwezige bruggen en sluizen alsmede de Zeelandbrug. Nu zijn er voor alle infrastructurele 'assets' uitvoeringsstrategieën of beheerplannen vastgesteld. We vernieuwen  in 2023 het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland volgens de nieuwe principes van assetmanagement. Dit doen we omdat het vorige plan dateert van 2017/2018.