In 2023 wordt een nieuw monitoringsplan worden vastgesteld. Ingezet wordt op de verdere intensivering van de monitoring om de gevolgen van onder andere de stikstofdepositie en de verdroging beter in beeld te krijgen.