In de Regionale Monitor Brede Welvaart  van het CBS wordt  de brede welvaart van gemeenten, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft de monitor een breed en divers beeld van de staat van ontwikkeling van de regionale samenleving.  Deze monitor vormt  de onderlegger van het grootschalige onderzoek onder de Zeeuwen in het kader van 'Leven in Zeeland ' door het HZ-Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.  Dit onderzoek (voorheen 'de Staat van Zeeland') wordt eens in de vier jaar herhaald.  'Leven in Zeeland 2021'  is  in 2022 gepubliceerd. Op basis daarvan kan er in 2023 verdiepend onderzoek plaatsvinden.