Het living lab slimme mobiliteit is in 2021 opgezet om innovaties in Zeeland uit te proberen. Deze innovaties zijn gericht op een betere mobiliteit van personen in een gebied met weinig inwoners. Het testen en uitproberen van innovaties moet leiden tot oplossingen die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het mobiliteitssysteem in Zeeland. In 2023 werken we verder aan de innovaties die in 2021 en 2022 zijn opgestart. Daarbij beginnen we met nieuwe proefprojecten die worden ingediend bij het programmateam.
De proefprojecten die worden aangevraagd moeten innovatief zijn en bijdragen aan het slimmer maken van de mobiliteit in een plattelandsregio met een hoge toeristische druk. Proefprojecten waarvoor een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd worden bij haalbaarheid gerealiseerd in 2023. Zoals bijvoorbeeld het super slim laadplein met bidirectionele laadpunten en elektrische deelauto’s die bidirectioneel kunnen laden in Vlissingen, een carpool app, zelfstandig  varend pontje en een pilot met de MaaS app.
Ook in 2023 wordt een debatdag slimme mobiliteit georganiseerd in Vlissingen. Tijdens deze dag delen we de voortgang van het living lab met de regio te delen. Hierbij doen we ook  inspiratie op voor het verder uitbouwen van het living lab Slimme Mobiliteit in Zeeland.