In het project Getij Grevelingen wordt toegewerkt naar een variant van een doorlaat in de Brouwersdam passend binnen het taakstellend budget. Eind 2022 verschijnt het advies van de TaskForce, waarna begin 2023 besluitvorming over de volgende fase zal plaatsvinden. De provincie levert personele inzet in de voorbereiding van het project.

De te leveren provinciale bijdrage in de uitvoering zal overeenkomstig eerder gemaakte afspraken in de bestuursovereenkomst Getij Grevelingen worden meegenomen in de besluitvorming aangaande de volgende fase.