•    Stimuleren kwaliteitsontwikkeling in aandachtsgebieden in de kustregio en rondom het Veerse Meer. Hiervoor worden onder andere middelen uit de Regio Deal benut (afronding september 2023).
•    Onderzoek naar de inzet van een kwaliteitsteam voor het Veerse Meer.
•    Het stimuleren van ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector door de inzet en begeleiding van Economische Impuls Zeeland, door middel van het Aanjaagprogramma Innovatie, bestaande uit
1. Inspiratie op het gebied van technologie, bedrijf en omgeving, verduurzaming en bedrijfsvoering.
2. Ondersteuning van ondernemers bij innovatie en kwaliteitsverbetering. 
3. Financiering van ondernemersinitiatieven gericht op toekomstbestendigheid van recreatieve bedrijven.