•    Netwerkregie gericht op goede gebiedssamenwerking voor het behalen van doelen en ambities van de gebiedsvisie Veerse Meer 2020 – 2030 en de daarbij behorende actie-agenda.
•    Regierol gericht op realisering van de opgaven Zeeuwse Kustvisie, specifiek de bestuurlijke borging van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie Zeeuwse Kustvisie (begin 2023).
•    Stimuleren gebiedsgerichte samenwerking Grevelingen, Veerse Meer en Oosterschelde voor waterrecreatie en kwaliteit openbare recreatievoorzieningen.
•    Stimuleren van de waterrecreatie in Zeeland door regierol op uitvoering van de Visie waterrecreatie en realisatie acties actieprogramma waterrecreatie.