Dit is een activiteit die al langer loopt. We doen verschillende werkzaamheden, waaronder: netwerk Eures, steun geven aan Grensinformatiepunten en aanjagen van grensoverschrijdende projecten. Ook delen wisselen we goede voorbeelden uit en zoeken we naar samenwerkingsmogelijkheden. Binnen het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft de Provincie Zeeland een stimulerende rol om samen met partners de doelstellingen van het Aanvalsplan te halen.  We voeren onze rol uit door de inzet van taken als:  signaleren, agenderen,  opstarten van activiteiten, coördineren, verbinden en faciliteren.