• We ontwikkelen mede op basis van de monitor Leven in Zeeland 2021  een leefbaarheidskader om te werken aan de kwaliteit van leven in Zeeland.  
  •  We gaan na hoe we transitienetwerken van burgers in Zeeland kunnen ondersteunen,  bijv. in de vorm van werkplaatsen,  pilots of living labs.
  • We doen mee aan de Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs. Bij deze dag is het uitgangspunt dat in de samenleving van morgen duurzame ontwikkeling het nieuwe normaal is.