De IPO provinciale krachtenkaart en kansenkaart circulair borgt en richt onze provinciale inzet in IPO verband. We nemenactief deel aan alle 5 thema’s bij het IPO(Circulair inkopen en aanbesteden, Circulair bestendigen van Omgevingsvisie en VTH-uitvoeringspraktijk, Ontwikkelen en uitrollen Regionale Circulaire Ecosystemen, Ondersteunen van het regionale bedrijfsleven in de CE transitie en Monitoring CE).