1.    We stellen in 2023 een visie op participatie vast. Hierbij wordt aansluiting gezocht op reeds bestaande samenwerkingsvormen en opgedane ervaringen met participatietrajecten (bijvoorbeeld participatietraject vorming Omgevingsvisie en gebiedsvisie Veerse Meer). 
2.    In 2023 stellen we een nieuwe referendumverordening vast. In de nieuwe verordening wordt meer ruimte gegeven voor het digitaal aanleveren van ondersteuningsverklaringen.