Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wijze van samenwerking met de ketenpartners. Via het Samenwerkingsplatform Omgevingswet Zeeland (SPOZ) worden afspraken gemaakt over deze samenwerking zoals het aansluiten bij initiatief- of omgevingstafels.