Landbouwflankerend beleid: faciliteren van grondruilen in voornamelijk Zeeuws Vlaanderen en beschikbaar stellen van middelen voor het stimuleren van landbouwontwikkelingsprojecten. 

Grensoverschrijdende samenwerking Landschapspark Zwinstreek: opstellen van landschapsbiografie, masterplan en operationeel plan in 2022 en begin 2023 ten behoeve van de nominatie van het Landschapspark Zwinstreek.

Grenspark Groot Saeftinghe: voor het Grenspark is een projectenlijst opgesteld. De projecten van deze lijst worden verder uitgevoerd en er wordt verder gewerkt aan versteviging van de samenwerkingsverband.
Realiseren van de panoramaheuvel met uitkijktoren met radarinstallatie en bijbehorende infrastructuur in de Hedwigepolder. 

Regionale impuls Hulst: afronden van de volgende drie (lopende) projecten: herinrichting van het Havenfort in Hulst, Versterk de Scheldekust en een Grensoverschrijdend uitkijkpunt.