De Provincie subsidieert een deel van de organisatiekosten van netwerken. Voorbeelden van zo’n netwerk zijn: (nog invullen). Het doel is stimuleren van innovatie en samenwerking in deze sectoren.  Daarnaast informeert de Provincie de bedrijven over mogelijkheden voor subsidies.  De Provincie neemt deel aan diverse landelijke innovatie overleggen. We delen de kennis uit deze overleggen met onze regionale partners. . In samenwerking met het KIC|MPI werken we aan de robotisering en digitalisering van de proces industrie. In 2023 nemen we initiatieven om mogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie te gaan gebruiken. In 2023 werken we de samenwerking tussen het KIC|MPI en de andere netwerken verder uit met als doel de innovatiekracht te versterken.