Binnen het waterstofdossier worden in 2023 de volgende acties ondernomen: 
1.    Het opstellen en uitvoeren van de strategie om elektrolyzer-projecten succesvol te laten. Deze strategie richt zich op grootschalige funding en nationale / Europese positionering.
2.    Er wordt een start gemaakt met de ruimtelijke procedures voor het aanleggen van een regionale waterstofbackbone, die op termijn verbonden moet worden met de landelijke backbone.
3.    Er wordt verder uitgewerkt hoe grootschalige import van groene waterstof gerealiseerd kan worden.