Als uitvoering van het programma uit de nota natuurbeleving wordt samen met de partners gewerkt aan een betere spreiding van bezoekers over de provincie en meer aandacht voor het ‘achterland’.