De Provincie Zeeland en North Sea Port zijn samen met o.a. het Ministerie van I&W en  de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant deelnemer aan het MIRT-onderzoek Goederenvervoer Corridor Zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen). Het MIRT-onderzoek is bedoeld om de kansen te onderzoeken voor het maken en versterken van optimale verbindingen tussen de netwerken en modaliteiten op deze corridor (vervoersperspectief) en tussen de netwerken en de regio (economisch perspectief). Ook wordt onderzocht hoe de doorstroming en service voor de gebruikers (verkeersperspectief) kan worden verbeterd. De al lang gekoesterde ambitie van de VEZA-boog (verbetering spoorverbinding Zeeland-Antwerpen) is hier onderdeel van.

In 2023 worden de eerste acties met de partners van de Goederenvervoer Corridor Zuid uitgevoerd. Het actieprogramma wordt in november 2022 beoordeeld en vastgesteld in het BO Goederenvervoercorridors (onderdeel gremium MIRT).