We verbeteren het inzicht in meerjarige onderhoudsplanningen en het behoud binnen en tussen de verschillende kapitaalgoederen. Dat doen we door assetmanagement uit te voeren in de organisatie en Uitvoeringsstrategieen vast te stellen. In 2023 werken we aan het actueel maken van het Strategisch Assetmanagement Plan. Daarnaast vindt afstemming plaats met de plannen op het gebied van de investeringsagenda wegen (instandhouding in relatie tot nieuwbouw). Het vastgestelde niveau is met deze werkwijze geborgd.