De lijst van projecten wordt gevuld vanuit de website van de Stichting, vanuit de projecten die Impuls tegen komt en contacten van ambtenaren en andere betrokkenen. In 2022 organiseren we samen met Dockwize de challenge “Boost the Grid” voor initiatiefnemers in de energietransitie. 

In 2022 en 2023 is er speciale aandacht voor Zeeuwse vernieuwende energie-projecten gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot en netcongestie kunnen een financiële bijdrage krijgen. Er is sprake van netcongestie als de vraag naar transport van elektriciteit (zowel bij de aanbieder als de afnemer) groter is dan de transportcapaciteit van het net.