Met de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) wordt decentraal uitvoering gegeven aan stimulering van innovatieve haalbaarheids- en R&D samenwerkingsprojecten. Stimulus Programmamanagement is de  organisatie die de regeling uitvoert. Voor 2023 streven we naar toekenning van tien subsidies voor Zeeuwse haalbaarheidsprojecten en zes subsidies voor Zeeuwse R&D samenwerkingstrajecten. Voor 2023 streven we naar Europese subsidie voor minimaal  twee projecten per openstelling in de Europese subsidieprogramma’s onder het ELFPO- en EFRO-programma.