Vanuit de Zuidwestelijke Delta wordt het initiatief genomen om tot een voorstel te komen voor een concreet uitvoerbaar planproces voor het Volkerak-Zoommeer. Daarbij zal er een relatie gelegd worden met het reeds bestaande netwerk van Waterpoort waarin reeds alle belangrijke stakeholder rondom het Volkerak-Zoommeer zijn georganiseerd. Na positieve besluitvorming over het op te stellen voorstel in het gebiedsoverleg zal naar verwachting begin 2023 met de uitvoering ervan gestart kunnen worden.