Het Waterschap Scheldestromen voert de afgesproken aanpassingen aan de getijdenduiker door en houdt de provincie zeeland hiervan op de hoogte.