De Provincie Zeeland vindt vrijheid en mensenrechten belangrijk.  Aandacht voor deze thema's blijft noodzakelijk. De Four Freedoms/Vier Vrijheden van de Amerikaanse president Roosevelt zijn waarden die ons voorhouden hoe we met elkaar moeten omgaan in het dagelijks leven, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Met het jaarlijkse  uitvoeringsprogramma 'Four Freedoms door het jaar heen' wil de Provincie dat alle inwoners van Zeeland - jong en oud - meer kennis krijgen van Roosevelt en het belang van de Vier Vrijheden. 

Met dit programma wil de Provincie:

  • Het bewustzijn in de samenleving over over het belang van vrijheid vergroten.
  • In samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties activiteiten en evenementen bedenken en organiseren over thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect.
  • De activiteiten en evenementen in het jaarprogramma aan laten sluiten bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg en New York.
  • Samenwerking tot stand brengen tussen organisaties en regio's in Zeeland en West-Brabant, maar ook landelijk (breed Roosevelt-netwerk met onder meer het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, Nationaal Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Platform WOII enzovoorts).