Er is een 0-meting uitgevoerd voor de cultuursector die in 2023 wordt wordt omgezet in een cultuurmonitor met daarin een basis set aan indicatoren. Deze indicatoren worden op reguliere basis gemeten zodat kan worden gevolgd of de uitvoering van het beleid het gewenste effect heeft. Daarnaast is er de mogelijkheid om jaarlijks een onderwerp te verdiepend te onderzoeken.