In juni 2022 is de landelijke agenda natuurinclusief gepresenteerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Inter Provinciaal Overleg en de Natuurorganisaties. We gaan verkennen hoe we deze agenda kunnen vertalen naar de Zeeuwse situatie.