1.    We stellen in 2023 een beleidskader Interbestuurlijk Toezicht voor de provincie Zeeland vast. Met een beleidskader wordt duidelijk wat wij van de gemeenten verwachten en hoe wij de aangeleverde informatie beoordelen. De uitgangspunten (transparantie, risicogericht, uniformiteit, dialoog) van de interbestuurlijke Agenda Toezicht van de Toekomst zijn hierbij leidend.
2.    We gaan in 2023 onze toezichtsbevindingen in nauw overleg met de Zeeuwse gemeenten publiceren via een dashboard. Op het dashboard wordt per gemeente per toezichtsdomein een actueel beeld gegeven van onze bevindingen.