We maken prestatieafspraken over de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Dockwize: Your Innovation Hub 2023 - 2026". Hoofddoel is structuurversterking  door het aanjagen van innovatie, groei en ondernemerschap.