Provincie Zeeland neemt actief deel aan Economisch Netwerk Zuid Nederland (ENZuid). Hierin werken de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met de Triple Helix organisaties in Zuid-Nederland. Vanuit Zeeland nemen de Provincie Zeeland en de Economic Board Zeeland deel.  Ook de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn aangesloten bij het netwerk. Voor Zeeland is dat Impuls Zeeland. 

ENZuid maakt inhoudelijke contacten tussen netwerkpartners mogelijk. Dat doet zij door:

 • Het delen van kennis.
 • Het organiseren van ontmoetingen.
 • Het agenderen van verbindende thema’s.

De ontmoetingen vinden plaats op zowel directie niveau als bestuurlijk niveau. De ontmoetingen op directie niveau zijn:

 • Driemaal per jaar een directieoverleg.
 • Eenmaal per jaar een strategische sessie.
  De ontmoetingen op bestuurlijk niveau zijn:
 • Tweemaal per jaar een Advisory board.
 • Eenmaal per jaar een bestuurlijke topontmoeting.

In 2023 vindt de jaarlijkse bestuurlijke topontmoeting in Zeeland plaats.

De verbindende thema’s die door ENZuid zijn geagendeerd zijn:

 • Vergroening van de chemische procesindustrie.
 • Circulair bouwen.