In 2023 geven wij verder uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning en de in 2022 getekende Zeeuwse norm weerbare overheid. Specifieke aandacht hebben hierin acties voortvloeiend uit de interne bewustwording van de eigen organisatie, het organiseren van een leerkring gericht op de BIBOB apk samen met Brabant, bewustwording rondom cybersecurity.