De Provincie Zeeland ondersteunt het Kennis & Innovatie-netwerk Zeeland Connect (triple Helix samenwerkingsverband). In het najaar van 2019 is het meerjarenprogramma 2020-2023 van Zeeland Connect door de stuurgroep van Zeeland Connect vastgesteld.

Daarin worden vier innovatielijnen ontwikkeld, te weten:
• netwerken en verbindingen
• zero emissie logistiek
• digitalisering & robotisering
• zelfstandig transport

In 2020 en 2021 is sterk ingezet op de uitvoering van de digitale vrachtbrief. Bedrijven worden door de partners van Zeeland Connect ondersteund bij de uitvoering van een digitale vrachtbrief. Diverse webinars en/of seminars zijn georganiseerd. Daarnaast ontwikkelde Zeeland Connect  een actieprogramma “digitalisering” Het doel van dit actieprogramma is om de digitalisering in de sector verder te verbeteren. Naar verwachting is dit aan het eind van 2021 gereed.

De projecten living lab autonoom transport Zeeland en Zero emissie logistiek zijn onder handen en verlopen volgens planning.

Diverse initiatieven heeft Zeeland Connect onder handen om een modal shift van weg naar water van de goederenstromen te bereiken. Dit geldt voor Kloosterboer/McCain en verschillende andere terminals.

In 2021 is op het bedrijventerrein in Zierikzee gestart om een gestructureerde aanpak energietransitie te ontwikkelen. In 2022 wordt deze aanpak over de andere bedrijventerreinen in Zeeland uitgerold. Ook gaan we verder met het project connected transport corridors. 

Daarnaast is de Provincie Zeeland nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Central Gate (vrachtwagenparkeerplaats) in het Sloegebied. North Sea Port ontwikkelt een hele moderne vrachtwagenparkeerplaats van 500 plaatsen. Deze is naar verwachting in 2023 klaar voor gebruik.. Eén van de diensten is dat de loketfunctie van diverse terminals verplaatst wordt naar de Central Gate. Dit wordt dan een enorme modernisering in de Zeeuwse haven.