Het BIBOB beleid wordt toegepast op 4 gebieden : 1. Omgevingsvergunningen, 2. Aanvragen tot subsidie, 3. Overheidsopdrachten, 4. Vastgoedtransacties. Dit beleid zal kwalitatief en kwantitatief worden geëvalueerd.