De energietransitie in de logistieke sector kent nog vele onzekerheden. Hoeveel elektrische voertuigen en vaartuigen zijn er in de toekomst? Wat zijn de gevolgen voor  de vraag naar elektriciteit? En kan het  het elektriciteitsnet de vraag aan? Er is nog onvoldoende kennis over deze vraagstukken. Het gevolg is dat de logistieke sector afwacht door deze onzekerheden. Dit is niet gunstig, want de tijd om af te wachten is er niet. 

De provincie heeft een coördinerende rol in deze veranderingsfase. Voor een groot deel is de strategie vastgelegd in de RES (regionale energie strategie). De activiteiten van de Provincie bestaan uit:

  • Uitrol bedrijventerreinaanpak logistiek.
  • Het bundelen van werk met betrekking tot onderzoek (trends van het energiegebruik en de effecten daarvan), implementatie en kennisoverdracht.
  • In afstemming met landelijke partners werken aan een infrastructuur van laad- en vulplaatsen voor weg en watervervoer.
  • Maatwerkoplossingen bedenken voor specifieke locaties, bijvoorbeeld bedrijven op locaties die moeilijker bereikbaar zijn.
  • Samen met onze collega’s van Energietransitie (RAL), Ruimtelijke Ordening (herstructurering bedrijven terreinen) en marktpartijen stemmen we projecten  af om voordelen te behalen. Het doel van deze samenwerking is om de logistieke sector optimaal te begeleiden bij de energietransitie. Hierdoor kunnen we de maatschappelijke kosten van de energietransitie laag houden en de economische ontwikkeling positief beïnvloeden.
  • In samenwerking met partners Europese en landelijke subsidies aanvragen.