Via het programma van de 'Landelijke data top 15' werken we toe naar 90% data op orde. De data is actueel betrouwbaar, cyberproof en voldoet aan de AVG eind 2023. In het Regionaal Data Team verzamelen we informatie en delen we de data van de data top 15. Als aanvulling daarop zullen we data verzamelen die relevant is om vraag en aanbod van mobiliteit in Zeeland passend op de reizigersvraag te kunnen organiseren.