Het vrijwillig verwerven van het natuurnetwerk met onze instrumenten ‘grondbank’ en ‘Kavelruilbureau’ blijven we onverkort extra inzetten en daar waar mogelijk zetten we in op versnelling door verwerven van ruilgronden op strategische locaties.