Voortzetten van de bestuurlijke samenwerking (spiegelen en leren) met Provincie Fryslân. Daarnaast is de inzet dat het rijk/nieuwe kabinet gezien de regionale overeenkomsten tussen Fryslân en Zeeland in onze provincies integrale gebiedsgerichte afspraken maakt.