Vanuit het programma natuur zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de verwerving op basis van deze uitgangspunten in te vullen. Er wordt gewerkt aan nieuwe regelingen en instrumentaria op het gebied van grondverwerving en pacht.