We stimuleren de versterking van regionale gemeentelijke samenwerking. Daarvoor organiseren we GS bezoeken aan de verschillende regio’s, en verstevigen we de democratische legitimiteit ten aanzien van regiowerking onder andere door middel van informatiesessies voor gemeenteraden en leden van Provinciale Staten. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling en vaststelling van regiovisies door op aanvraag financiële bijdragen voor proceskosten beschikbaar te stellen. Voor Walcheren gaat het om de ontwikkeling en vaststelling van een regiovisie, voor Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen om het proces om tot vaststelling te komen. Voor zover de provincie ook uitvoeringspartner is, worden uitvoeringsbijdragen gedaan uit functionele budgetten.